• 2562
  • 2561
  • 2560
  • 2559
  • 2558
  • 2557
  • 2556
  • 2555
  • 2554
  • 2553
ผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการของหญิงตั้งครรภ์และสามี จำแนกตามวิธีการตรวจ ประจำปี 2562
สปสช. เขตHb typingPCR
ปกติทั้งคู่ผิดปกติทั้งคู่ผิดปกติคนใดคนหนึ่งรวมร้อยละที่ผิดปกติทั้งคู่ปกติทั้งคู่ผิดปกติทั้งคู่ผิดปกติคนใดคนหนึ่งรวมร้อยละที่ผิดปกติทั้งคู่
จำนวน :00000.0000000.00
เขต 1 เชียงใหม่
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.00
เขต 2 พิษณุโลก
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.00
เขต 3 นครสวรรค์
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.00
เขต 4 สระบุรี
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.00
เขต 5 ราชบุรี
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.00
เขต 6 ระยอง
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.00
เขต 7 ขอนแก่น
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.00
เขต 8 อุดรธานี
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.00
เขต 9 นครราชสีมา
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.00
เขต 10 อุบลราชธานี
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.00
เขต 11 สุราษฎร์ธานี
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.00
เขต 12 สงขลา
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.00
เขต 13 กรุงเทพมหานคร
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.00